مدیر گروه اقتصاد

تعداد بازدید:۵۰۶

نام و نام خانوادگی: مریم لشگری زاده

رشته تحصیلی: دکترا -اقتصاد

مرتبه علمی: استادیار

آدرس صفحه شخصی