هیات علمی علوم اجتماعی - جامعه شناسی

تعداد بازدید:۹۱۳

 

نام و نام خانوادگی :دکتر  سروش فتحی  

 مرتبه علمی : دانشیار پایه 12                                                                    

رشته : دکترای جامعه شناسی

لینک صفحه شخصی

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی :دکتر  فرزانه چاوش باشی

 مرتبه علمی: استادیار     

  رشته :دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی - گرایش اطلاع رسانی و ارتباطات

لینک صفحه شخصی