مدیر گروه علوم اجتماعی - جامعه شناسی

تعداد بازدید:۲۴۴۷

 

 

نام و نام خانوادگی :دکتر  سروش فتحی  

 مرتبه علمی : دانشیار پایه 12                                                                    

رشته : دکترای جامعه شناسی

لینک صفحه شخصی