کارت دانشجویی

دانشجویان گرامی جهت گرفتن کارت دانشجویی و یا تمدید آن به قسمت امور دانشجویی سرکار خانم صابر مراجعه فرمایید.