رشته علوم ارتباطات

علوم ارتباطات‌یکی از شاخه‌های جوان علوم اجتماعی معاصر به شمار می‌‌آید که در ایران نیز بسیار جدید است. این مطالعات پس از جنگ جهانی دوم رو به رشد نهاد و از سایر رشتههای علمی‌هم چون جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی و حتی مهندسی کمک گرفت. هدف از رشته علوم ارتباطات اجتماعی تربیت افرادیست که پس از فارغ التحصیلی قادر باشند در مراکزی مثل روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون‌، ادارات روابط عمومی‌سازمانهای دولتی و غیر دولتی و مراکز مشابه به عنوان کارشناس ارتباطات انجام وظیفه کنند .

این رشته در مقطع کارشناسی در سه گرایش پژوهش در رسانه، روابط عمومی‌و روزنامه نگاری ارائه می‌شود.

داشتن ضریب هوشی بالا، صبر و حوصله‌ی فراوان، دقت، تیزبینی و کنجکاوی، توانایی‌های ارتباطی بالا، عشق به کار خبری و تعامل خوب با طبقات مختلف جامعه از جمله مهارت‌ها و ویژگی‌‌های لازم برای تحصیل در این رشته می‌باشد.