کارشناسان

کارشناسان  دانشکده علوم انسانی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناس گروه

 

 

 

خانم احمدی

 

اموزش 

 

 

خانم بلال زاده

 

تحصیلات تکمیلی

ارشد-دکترا

1

 

 

 

خانم میرزایی

 

تحصیلات تکمیلی

 

 

2

 

خانم ادهم

 

حقوق – تربیت بدنی

1539503625-.jpg

3

 

خانم عاشوری

 

حسابداری -مالیاتی

1539503635-.jpg

4

 

 

خانم حقیقت

 

 

حسابداری –حسابرسی

5

 

خانم پرویز

 

امتحانات

1539503648-.jpg

5

 

خانم اسفندیار

 

مالی

 

1539503661-scan0002.jpg

6

 

بهزادنیک پور

 

مالی

1539503675-.jpg

7

 

 خانم خاشعی

 

بایگانی

1539503688-.jpg

8

 

خانم صابر

 

امور دانشجوئی

 

 

 

1539503702-scan0007.jpg

9

اقای میچانی

امور کلاس ها

10

خانم علوی

پژوهش

1539503734-.png

10

خانم بصیرت

سایت

1539503747-.png

11

خانم آریا منش

کتابخانه

1539503760-.png

12

محمدحسین درویش

مدیر پژوهش