امور کلاسها

نام و نام خانوادگی : مهدی جعفری                           

مدرک تحصیلی : مترجمی زبان انگلیسی

مقطع تحصیلی : کارشناسی

دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

سابقه خدمت : 8 سال