معرفی دانشکده علوم انسانی

۰۴ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۹:۲۰ کد : ۷۳۴ اخبار
دانشکده علوم انسانی دارای رشته ی مدیریت آموزشی در مقطع دکتری و رشته های آموزش زبان انگلیسی، حسابداری، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت آموزشی، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی-مالی، مدیریت صنعتی،مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت امور فرهنگی، مشاوره و راهنمایی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته های حسابداری، مدیریت دولتی،مدیریت گمرکی، مدیریت جهانگردی، مدیریت هتلداری درمقطع کارشناسی است و در مجموع تعداد 4484 نفر دانشجو درمقاطع مختلف دردانشکده مشغول به تحصیل هستند. ضمنأ این دانشکده به لابراتوار زبان و تنها کارگاه آموزش هتلداری پایتخت مجهز می باشد که دانشجویان این رشته می توانند به دور از دغدعه های متداول از امکانات آموزشی دانشکده علوم انسانی استفاده نمایند.

دانشکده علوم انسانی دارای رشته ی مدیریت آموزشی در مقطع دکتری و رشته های آموزش زبان انگلیسی، حسابداری، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت آموزشی، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی-مالی، مدیریت صنعتی،مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت امور فرهنگی، مشاوره و راهنمایی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته های حسابداری، مدیریت دولتی،مدیریت گمرکی، مدیریت جهانگردی، مدیریت هتلداری درمقطع کارشناسی است و در مجموع تعداد 4484 نفر دانشجو درمقاطع مختلف دردانشکده مشغول به تحصیل هستند. . ضمنأ این دانشکده به لابراتوار زبان و تنها کارگاه آموزش هتلداری پایتخت مجهز می باشد که دانشجویان این رشته می توانند به دور از دغدعه های متداول از امکانات آموزشی دانشکده علوم انسانی استفاده نمایند.