تقویم برگزاری سخنرانی و کارگاه های علمی و اموزشی

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۷:۰۰ کد : ۳۴۵۸ اخبار تصویری

تقویم برگزاری سخنرانی و کارگاه های علمی و اموزشی دانشکده علوم انسانی

مدرس

رشته

عنوان برنامه

محل برگزاری

ساعت

تاریخ برگزاری

ردیف

دکتر عالمی

زبان انگلیسی

کارگاه آموزشی مقاله نویسی

سالن همایش

8:30

03/02/1398

1

دکتر عالمی

زبان انگلیسی

کارگاه  اموزشی پروپوزال نویسی

سالن همایش

10:30

03/02/1398

2

دکتر قنبر

زبان انگلیسی

کارگاه مبانی روش تحقیق کیفی

 

سالن همایش

15:30

03/02/1398

3

دکتر وطن خواه

روانشناسی

آموزش مداخله در بحران (1)

سالن همایش

12:30

05/02/1398

4

دکتر وطن خواه

روانشناسی

آموزش مداخله در بحران (2)

سالن همایش

15

05/02/1398

5

دکتر وطن خواه

روانشناسی

حضور در مناطق سیل زده استان لرستان

سالن همایش

 

 

6

دکتر بنی سی

روانشناسی

سخنرانی کنترل استرس دانشجویان

سالن همایش

10

22/2/1398

7

دکتر غلامی

روانشناسی

سخنرانی کنترل خشم با استفاده از رویکرد ATC ویژه

سالن همایش

10

22/02/1398

8

دکتر بازوند

حقوق

کارگاه آموزش علمی و کاربردی حقوق خانواده

سالن همایش

8

26/02/1398

9

دکتر بازوند

حقوق

کارگاه آموزش علمی و کاربردی حقوق خانواده

سالن همایش

10

02/03/1398

10